Histologie

Nabídku produktů a služeb pro histologické laboratoře neustále rozšiřujeme a vycházíme tak vstříc novým požadavkům a rozvoji diagnostické patologie. Dokážeme se o Váš vzorek postarat od okamžiku jeho odběru – do předplněných nádobek HistoFOR – až po jeho dlouhodobé uskladnění v našem externím skladu. Sakura je světovým lídrem ve vývoji a prodeji přístrojů a spotřebního materiálu a nabízí celou škálu produktů, založených na unikátních technologiích jako je pokrývání preparátu filmem, automatický mikrotom nebo automatická zalévací linka.

Hledáte reagencie?

Spotřební materiál histologie

Hledáte jednotlivé testy?

Připravujeme