Rychlý a jednoduchý test pro detekci antigenu covid-19 ve vzorcích slin nebo hlenu.

obr_1

Test probíhá na chromatografické kazetě, využívá nanokarbonové částice a monoklonální protilátky proti SarsCov2 antigenům N a S.

obr_2

 

obr_3

 

Velikost balení Cena
20 ks 4 990,00 Kč

 

Tyto testy jsou schválené v seznamu pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.

Návod k obsluze
CE Certifikát
Prospekt

 

 DÁLE NABÍZÍME:

NOVEL Rychlý test pro detekci antigenu COVID-19
NEWGENE CORONAVIRUS DETECTION KIT
LEPU Sars Cov2 Antigen Detection Kit