Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002385

Popis projektu: Projekt „FVE MEDESA s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 87,3 kWp včetně akumulace o kapacitě 73 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

logo Financováno EU