Automatické hematologické analyzátory s měřením ESR

BC-700-series_1

Nové automatické hematologické analyzátory MINDRAY řady BC-700 s měřením ESR vynikají širokou škálou metod, rychlostí měření a snadnou uživatelskou obsluhou.

Řada analyzátorů BC-700 zahrnuje modely BC-760 a BC-780. BC-760 poskytuje výsledky krevního obrazu s 5-populačním diferenciálem (CD), stanovení normoblastů (NRBC) a sedimentací erytrocytů (ESR). BC 780 navíc umožňuje měření retikulocytů. Z jedné zkumavky pro krevní obraz je možné během 1,5 minuty získat výsledky jak kompletního krevního obrazu (CBC), tak hodnotu sedimentace za hodinu. Modul ESR pro měření sedimentace erytrocytů je zabudovaný přímo v analyzátoru. Tato metoda dosahuje v porovnání s tradiční Westergrenovou metodou lepších výsledků v oblasti sledování kvality, opakovatelnosti, rychlosti, bezpečnosti a úrovně automatizace. Výrazné urychlení stanovení ESR zásadně ovlivňuje efektivitu práce v laboratoři a umožňuje lékařům rychleji vyhodnotit stav pacienta.

Technologie měření pro stanovení hodnot krevního obrazu využívají kromě impedančního principu a kolorimetrické metody také patentovanou technologii 3D SF Cube s flourescenční detekcí. Platforma BC 700 pro 3D fluorescenční analýzu je navržena s režimem vícenásobného počítání leukocytů WBC (WBC 3x) a destiček (PLT-O 5x), který pomáhá zajistit vyšší spolehlivost u vzorků s nízkou hodnotou WBC a PLT. Dokáže spolehlivě rozlišit nezralé a jiné formy abnormálních krevních buněk, jako například nezralé granulocyty (IMGs), retikulocyty (RETs*) nebo nezralé fragmenty krevních destiček (IPF). Díky deagregační funkci u PLT pomáhá redukovat náročnou kontrolní práci.

Analyzátory řady BC-700 nově nabízí měření parametru PLT-H v každém testu CD. PLT-H kombinuje výsledky měření mikrotrombocytů z konvenční impedanční metody a makrotrombocytů z difového kanálu, čímž zajišťuje spolehlivé výsledky pro PLT bez nutnosti dalších činidel, dokonce i v přítomnosti interferencí. Analyzátory jsou vybaveny barevným dotykovým displejem pro snadnou obsluhu, automatickým podavačem, kam je možno najednou umístit až 25 vzorků (5 pozic x 5 stojánků) s možností vložení nejen statimu, ale i kapilárních vzorků.