O firmě

PROFIL SPOLEČNOSTI

MEDESA s.r.o. je česká společnost obchodu a služeb, založená v roce 1995, s hlavním sídlem v Poličce (střed ČR). Ve své činnosti se zaměřuje na vybavení laboratoří kvalitní, spolehlivou a co nejmodernější technikou, včetně zabezpečení vysokého uživatelského komfortu – bezvadným a rychlým zásobováním spotřebními materiály a poskytováním služeb servisní a aplikační podpory dodávaných produktů.

Našimi klienty jsou především klinické laboratoře ve zdravotnictví, jakož i laboratoře vědecké, výzkumné či průmyslové.

Spolupracujeme s předními českými i zahraničními výrobci a dodavateli.

ÚZEMNÍ ROZLOŽENÍ

01-územní rozložení_2023

 

medesa2

HLAVNÍ MEZNÍKY V HISTORII SPOLEČNOSTI

1995 Založení společnosti se sídlem v Poličce.
1997 MEDESA se postupně rozrůstá na 10 zaměstnanců, středisky pro obchodní, servisní a aplikační podporu jsou: Polička, Říčany u Prahy a Komorní Lhotka u Frýdku-Místku.
1998-2003 MEDESA se konsoliduje, velmi rychle roste a naplno představuje svým klientům portfolio produktů a hlavní pilíře činnosti. Na konci období má obrat cca 180 mil. Kč.
2004 Získání certifikátu ISO 9001, nový informační systém, vstup České republiky do EU
2005 MEDESA se stěhuje do svého vlastního moderního sídla v průmyslové zóně v Poličce a pobočku z Komorní Lhotky přesunuje přímo do Frýdku-Místku. Během předchozích let postupně posílila na 35 zaměstnanců a roční obrat zvýšila na cca 250 mil. Kč.
2006 – 2007 Postupná integrace nových produktů a zvyšování produktivity prodeje a služeb. MEDESA se řadí na 3. – 5. místo v žebříčku TOP firem dodávajících vybavení pro laboratoře v ČR. Dále roste obrat až na 320 mil. Kč a posilují se technické, ekonomické i lidské zdroje (cca 40 zaměstnanců).
Ke dni 30. 06. 2007 končí distribuce produktů BAYER Diagnostics, z důvodu prodeje tohoto hlavního partnera holdingu SIEMENS, čímž MEDESA přichází o možnost být dodavatelem největších zdravotnických laboratoří.
2007- 2008 MEDESA s.r.o. zakládá spolu se společností Eppendorf AG (Hamburg) společný podnik Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. (dále „ECS“), na který převádí zkušený tým odborníků a velmi dobře etablovaný prodej produktů Eppendorf, přičemž nadále zůstává partnerem společnosti ECS pro technický servis, logistiku a administrativu, stejně jako distributorem produktů Eppendorf do klinických laboratoří.
Založení dceřiné společnosti MEDESA SK s.r.o. se sídlem v Bratislavě.
Počátek celosvětové ekonomické krize, krize ve financování zdravotnictví.
2008 – 2011 MEDESA hledá a nachází nové partnery – dodavatele technologií, překonává krizi. Dále se rozvíjí a buduje svou pozici na trhu jako komplexní dodavatel technologie a služeb do středních a menších laboratoří, a uvádí na trh plně automatizované systémy.
Roční obrat skupiny MEDESA* je 170 – 190 mil. Kč
*skupina MEDESA = MEDESA s.r.o. + podíl z MEDESA SK s.r.o. a ECS
2012 – 2014 Rozšíření portfolia výrobků – speciálních a nových technologií, např. monitoring diabetu, rychlé imunotesty pro akutní medicínu, technologie a automatizace v histologii, řešení na bázi PCR, automatizaci provozu odběrových pracovišť, sportovní laboratoř, atd.
Roční obrat skupiny MEDESA je 220 mil. Kč.

 

EKONOMICKÝ VÝVOJ 1996 – 2014

MEDESA s.r.o. začínala se 7 pracovníky v roce 1995, nyní zaměstnává cca 45 pracovníků.

Následující tabulka a graf ukazují vývoj obratu společnosti v uplynulých letech:

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Tržby [mil. Kč] 18 33 53 86 150 175

 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tržby [mil. Kč] 188 250 258 300 301 304

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tržby *) [mil. Kč] 172 190 190 192 190 198 220

*) Tržby za skupinu MEDESA (= MEDESA s.r.o. + podíl z MEDESA SK s.r.o. a Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.)

graf_trzby

POLITIKA SPOLEČNOSTI

Díky své dvacetileté konzistentní obchodní politice , budované především na aktivitě, nezlomnosti, spolehlivosti, věrohodnosti a otevřenosti, se těšíme vysoké důvěře našich klientů i dodavatelů. I díky tomu se stále držíme na trhu jako jeden z nejvýznamnějších dodavatelů komplexního vybavení a služeb na poli laboratorní diagnostiky v České republice a na Slovensku.

Dosahujeme toho především vysokým pracovním nasazením, dobrou organizací, a maximálním využitím lidského i výrobního potenciálu České republiky. Naším záměrem je budovat, aktivně využívat a neustále zlepšovat naše firmy tak, aby kvalita námi poskytovaných služeb dosáhla úrovně nejlepších evropských společností.

Politikou naší společnosti je pracovat tak, aby služby poskytované našim zákazníkům odpovídaly jejich přáním a potřebám, byly v ideálním poměru kvality a ceny a měly unikátní přidanou hodnotu.“

otakar_kleparnik
Otakar Klepárník
jednatel a ředitel společnosti

SPOLUPRACUJEME

zejména s těmito hlavními partnery:

loga

 

NAŠE VIZE

 • plnit požadavky a přání našich klientů k jejich nejvyšší spokojenosti
  - klient a jeho spokojenost je vždy na prvním místě
  - klient se setkává se všestrannou ochotou a pomocí od našich pracovníků
  - základním pravidlem vystupování našich pracovníků je pozitivní přístup, vysoká profesionalita a odborná úroveň, serióznost a spolehlivost
 • nabízet kvalitní a spolehlivé produkty a služby
  - korektně, průhledně, jasně a flexibilně – klientovi „na míru“
 • být inovativní a neustále maximálně rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb, a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace
 • být pro naše klienty stabilním a dlouhodobým partnerem, na jehož služby se mohou vždy spolehnout
 • být odpovědným a reprezentativním partnerem našich dodavatelů a výrobců
 • posilovat tradici a dobré jméno naší společnosti
 • podporovat ekonomický rozvoj našeho regionu, podporovat potřebné
 • vytvářet příznivé pracovní podmínky pro své zaměstnance, aby byli spokojení, vzájemně si pomáhali a posilovali tak „týmový duch“, vedoucí k realizaci vizí a cílů společnosti

NAŠE CÍLE

 • spokojený klient využívající naše kvalitní služby
 • spokojení pracovníci s dobrými pracovními podmínkami
 • spokojení výrobci a obchodní partneři
 • ekonomická stabilita, síla a vytvoření přiměřeného zisku

Z výsledků své činnosti DLOUHODOBĚ PODPORUJEME činnost různých neziskových organizací.

Jedná se např. o tyto:

 • neziskové organizace poskytující péči dětem
 • neziskové organizace poskytující paliativní péči
 • charitativní organizace
 • dětské domovy a školy
 • dětské zájmové organizace a jejich aktivity
 • regionální sportovní kluby

ISO certifikát ke stažení zde.

Informace k ochraně oznamovatelů ke stažení zde.


Název projektu: FVE MEDESA s.r.o.

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002385

Popis projektu: Projekt „FVE MEDESA s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 87,3 kWp včetně akumulace o kapacitě 73 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

logo Financováno EU