Vision Hema-cl6

Mikroskopická morfologie je neprávem opomíjenou, ale dostupnou hematologickou diagnostickou metodou, která spolu s dalšími rutinními testy umožňuje jednoduše a rychle stanovit i závažnou diagnózu. Analýza diferenciálního počtu leukocytů v periferní krvi je dnes prováděna více populačními hematologickými analyzátory, podrobnější analýzy krevního nátěru (signifikantně méně často cytologická analýza tělních tekutin) jsou prováděny mikroskopicky. Výsledek je závislý na znalostech a zkušenostech hodnotících pracovníků. Stále rozšířenější se stává analýza krevního obrazu novou generací analyzátorů, které umožňují digitální zpracování a vyhodnocení krevních nátěrů pomocí tzv. digitální morfologie.

 

Skenovací mikroskop pro digitální morfologii Vision Hema Assist

Vision-Hema je hematologický skenovací mikroskop umožňující live-view imaging buněk, jejich digitální snímání a zařazování do obrazové galerie dle jejich morfologie.
Zařízení sestává ze světelného mikroskopu vybaveného motorickým stolkem, joystickem, kamerou s nástavcem, pohonem fokusu a počítačovou sestavou s monitorem.
Report je zpracován přehledně a poskytuje informaci o laboratoři a pacientovi, počty WBC a RBC, jejich morfometrické znaky, distribuci hemoglobinu, Price-Jonesovu křivku, do reportu lze vložit libovolný počet obrázků naskenovaných buněk včetně komentářů, lze ho vytisknout či poslat prostřednictvím internetu v různých formátech kamkoliv na světě.

 

hema_main cl1

 

Jaký je vlastní pracovní postup?

Uživatel před začátkem analýzy založí sklíčko s preparátem na mikroskopický stolek, navolí počet hodnocených buněk. Vybereme optimální místo (monovrstvu), kde analyzátor analýzu provede. Skenovací mikroskop poté pořídí záznam souřadnic buněk a provádí jejich preklasifikaci.
Při předběžné klasifikaci přístroj skenuje a ukládá do databáze fotografie nalezených buněk, provádí klasifikaci diferenciálního počtu leukocytů, charakterizaci morfologie erytrocytů a provádí odhad počtu trombocytů.
Získané parametry buněk jsou automaticky srovnávány se standardními parametry referenčních buněk, které jsou uloženy v databázi přístroje. Prostřednictvím speciálního softwaru jsou pak nalezené buňky přiřazovány k jednotlivým buněčným podtypům.
Analýza jednoho sklíčka trvá asi 3 – 10 minut, v závislosti na složitosti buněk nebo zvoleném zvětšení objektivu. Po srovnání nalezených buněk s referenčními buňkami může uživatel přístroje nalezené buňky, které podle jeho názoru zařadil přístroj chybně, manuálně přesunout (po optickém přehodnocení k typům, ke kterým podle jeho názoru patří).
Všechny buňky, které přístroj nalezl, musí uživatel prohlédnout, případně některé, přístrojem nesprávně zařazené, po přehodnocení přesunout tam, kam patří. Potom je možno nález schválit a je ho možné exportovat do laboratorního informačního systému.

Vision Hema_benefits_07

Jaké jsou výhody použití systému Vision-Hema?

Hlavní výhoda systému Vision Hema, krom úspory času a automatizace v preklasifikaci buněk, spočívá v tom, že obsahuje klasický mikroskop s bi-okularním tubusem. Funkce „Back on Slide“ umožňuje vlastní optickou kontrolu nálezu. Pokud je stále založeno sklíčko, které bylo oskenováno, systém si pamatuje přesné souřadnice buněk, což znamená, že po kliknutí na buňku na monitoru je tato buňka přesně nalezena na sklíčku a obsluha tak může udělat vlastní optickou kontrolu dané buňky přes optiku mikroskopu a její přesnou klasifikaci.

Klasický mikroskop je v současné hematologické laboratoři nadále nepostradatelný při analýze zvláštních patologických nálezů. Výhodou digitální analýzy je automatizace, která zvyšuje kvalitu a usnadňuje organizaci práce v laboratoři. Digitální morfologie umožňuje ukládání výsledků (snímků a skenů) do databáze. Přístroj může být napojen k intranetu, internetu či e-mailovému serveru a díky dalšímu SW je možný přístup do centrální databáze přístroje z jakéhokoli počítače v okolí. Přístroj pomáhá i při vzdělávání specialistů a ve výuce mediků, které je vytýkán důraz na teoretické znalosti na úkor praxe.