skladování

Dlouhodobé skladování je aktuálně tématem řady zdravotnických zařízení, kteří potřebují archivovat dlouhé roky materiál v odpovídajících skladovacích prostorech zabezpečených jak vhodným prostředím, tak i z hlediska citlivosti uložených informací. Poptávka po službách externího skladování v posledních letech stoupá a MEDESA proto přichází s nabídkou efektivního a ekonomického řešení.

Proč archivovat patologické vzorky mimo zdravotnické zařízení?

 • stále narůstající objem materiálu, který je nutné archivovat
 • vysoké nároky na skladovací kapacity
 • řešení vhodné pro nemocnice s omezenými skladovacími prostory
 • snížení nákladů na pronájem nemovitostí určených pouze ke skladování materiálu
 • snížení nákladů na personální zabezpečení archivů
 • bezpečná přeprava i skladování cenného materiálu
 • zabezpečení citlivých informací
 • přehlednost a snadné vyhledávání jednotlivých položek
 • rychlá dostupnost uloženého materiálu

Naše služby

Využijte našeho externího skladu, kde je možno ve standardních, zabezpečených, permanentně monitorovaných podmínkách (vhodná teplota, temno a malá relativní vlhkost), skladovat:

 • parafínové bloky
 • sklíčka – histologická i cytologické nátěry
 • písemnosti – dokumentaci v uzavřených a plombovaných boxech

skladování_4

Kapacita systému

BLOKY

 • do jednoho kontejneru se vejde 27 velkých krabic, cca 43 000 bloků - celková váha max. 270 kg (včetně palety a klece max. 310 kg)
 • do jedné velké krabice se vejde 5 malých, což je 1 600 blokůváha max. 10 kg
 • do jedné malé krabice se vejde cca 320 blokůváha max. 2 kg

SKLA

 • do jednoho kontejneru se vejde 18 velkých krabic, cca 108 000 – 124 000 skel – celková váha max. 702kg (včetně palety a klece max. 750 kg)
 • do jedné velké krabice se vejdou 3 malé, což je 6 000 – 6 900 skelváha max. 39 kg
 • do jedné malé krabice se vejde cca 2 000 – 2 300 skelváha max. 13 kg

krabice

Co nabídka zahrnuje?

 • ZASKLADNĚNÍ – uložení do kontejnerů a transport materiálu z laboratoře, uložení do skladu a zavedení do skladovacího systému. Dle přání klienta může být převezený materiál buď přeskládán do označených archivačních krabic, nebo uložen bez přeskládání za sníženou cenu.

sklad1

Za obsah kontejneru zodpovídá zadavatel-laboratoř. Převzetí, struktura materiálů, označení kvůli orientaci a dohledatelnosti a další potřebné informace musí být součástí předání. Z důležitých částí naskladnění bude prováděna fotodokumentace. Zodpovědnost za předávaný materiál na dodavatele skladování přechází okamžikem převzetí naplněných uzavřených kontejnerů s materiály a informacemi k nim – uvedenými v předávacím protokolu.

Zaskladnění je vyčísleno zvlášť a bude účtováno zvlášť po převzetí.

 • SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ – v monitorovaných prostorách bude rozděleno do dvou časových a cenových pásem:

1. období: skladování 1. – 5. rok
2. období: skladování 6. a další roky

skladování

Skladování je vyčísleno zvlášť a bude účtováno od 1. dne měsíce nastávajícího po převzetí částkou za celý běžný rok skladování, úhradu vyšší částky je možno rozdělit do splátek.

 • VYHLEDÁNÍ A ODESLÁNÍ – v případě potřeby dalšího zpracování archivovaného materiálu na požádání materiál vyhledáme a do 48 hod. odešleme na pracoviště. Po vrácení jej uložíme na původní skladovací místo.

Vyhledání je vyčísleno zvlášť a bude účtováno na konci měsíce vždy po provedení.

 • LIKVIDACE – po domluvě s klientem – po ukončení požadované doby uskladnění materiálu, zařídíme jeho likvidaci a vystavení likvidačního protokolu.

V další fázi plánujeme rozšíření našich služeb o možnost skladování zdravotnické dokumentace v elektronické formě, digitalizace papírové dokumentace a digitalizaci – skenování preparátů a jejich archivaci v podobě elektronických dat.