Presepsin_slider

Presepsin je nový marker sepse, který díky svému velmi rychlému nárůstu v případě systémového zánětu organismu dokáže dříve než některé jiné markery poukázat na míru závažnosti septického stavu. Následně jej lze použít pro sledování a prognózu stavu pacienta v průběhu léčby antibiotiky, kde dokáže velmi rychle prokázat účinnost této terapie a predikovat prognózu pacienta. Velkou výhodou je jeho rychlé a jednoduché stanovení (15 min. bez nutnosti centrifugace) na analyzátoru Pathfast.

Seznam aktuálních publikací na téma presespin ke stažení zde: SEZNAM

Prospekty ke stažení zde:

PROSPEKT Presepsin

PROSPEKT Presepsin – Čas rozhoduje